За хотелиери

Финансиране по План за възстановяване и устойчивост: Какво трябва да знаят хотелиерите?

Планът за възстановяване и устойчивост и процедура „BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ предоставят възможност хотелиери да получат финансиране от 3 000 лв. до 20 000 лв. Програмата финансира в пълен размер дейности, свързани с изграждането на хотелски сайт, професионално управление на Facebook и Instagram профили и таргетиран трафик чрез реклама. Ако сте собственик на обект за почивка, това е отлична възможност да получите пълен набор от услуги по дигитален маркетинг, чрез които да затвърдите позициите си в онлайн пространството си или тепърва да изградите такива.


Какви решения в областта на дигиталния маркетинг могат да бъдат финансирани от програмата?

  • Създаване на уебсайт за хотел или онлайн магазин, който оперира в сектор “Хотелиерство и ресторантьорство” и който предлага стоки с възможност за физическа доставка (например винарна);
  • Маркетинг в социалните мрежи Facebook и Instagram;
  • Управление на рекламни кампании в Google Ads и Facebook Ads. 


На какви условия трябва да отговаря една фирма, за да кандидатства?

  • Основният ѝ предмет на дейност да попада в сектор I “Хотелиерство и ресторантьорство”;
  • Да е регистрирана не по-късно от 31 декември 2019 г. и да има 3 приключени финансови години – 2019, 2020, 2021 г.
  • Да има средносписъчен брой на служителите за 2021 г. Един или повече служители трябва да са назначени на трудов договор;
  • Да се определя като микро, малка или средна. Критериите, на база които се случва това, са средносписъчният брой на персонала и годишният оборот за 2021 г. За да бъде определено едно предприятие като микро, трябва да има персонал до 9 души и оборот над 41 хил. лв. Като малки се определят компаниите с персонал между 10 и 49 служители и оборот, надхвърлящ 82 хил. лв., а като средни – такива с персонал от 50 до 249 души и оборот над 123 хил. лв.
Покажи още
Back to top button
error: Content is protected !!